Oct 30, 2023 - 0 Comments - Zdraví -

Proč lidé mnohdy volí alternativní medicínu?


Na svÄ›tÄ› je stále více lidí, kteří jsou dlouhodobÄ› vážnÄ› nemocní. NejÄastÄ›ji se jedná o rakovinu, potrápit vÅ¡ak může například i cukrovka, astma a další choroby. Jejich zvýšený výskyt souvisí pÅ™edevším se zneÄiÅ¡tÄ›ním prostÅ™edí, zvláštÄ› ve mÄ›stech, a také se stále se zvyÅ¡ující délkou života.

 

Velké Äásti tÄ›chto lidí vÅ¡ak bohužel ani moderní medicína nedokáže plnÄ› pomoci. VÄ›tÅ¡inou jim pouze umí zmírnit příznaky, případnÄ› ulevit od bolesti. A aÄkoliv to je samozÅ™ejmÄ› vítané, Äasto se i tady jedná o zdlouhavý proces, který nás navíc bude po zbytek života omezovat.

 

To je také jeden z důvodů, proÄ se lidé stále ÄastÄ›ji obracejí k alternativní medicínÄ›. Ta jim totiž, na rozdíl od té klasické, Äasto slibuje kompletní vyléÄení, mnohdy velmi snadnými postupy. A není divu, že to zní nÄ›komu, kdo v podstatÄ› umírá na rakovinu, jako sladká píseň. Dává jim to opÄ›t nadÄ›ji na život.

 

homeopatika nefungují

 

Když k tomu pÅ™iÄteme i nejrůznÄ›jší konspirace o tom, jak se nás lékaÅ™i a farmaceutické spoleÄnosti snaží udržet nemocné, pak není divu, že si alternativní verze získává Äím dál více příznivců. Bohužel, zkuÅ¡enosti ukazují, že nefunguje tak, jak je slibováno.

 

Ve skuteÄnosti tyto postupy, jako například homeopatie Äi tradiÄní Äínská medicína (která rozhodnÄ› není tradiÄní) prakticky nefungují. Na naÅ¡e zdraví fungují podobnÄ› jako placebo – můžeme se díky nim cítit lépe, skuteÄné potíže vÅ¡ak nijak neÅ™eší.

 

baňkování nemoci nezažene

 

SamozÅ™ejmÄ› máme úkazy, nejÄastÄ›ji o lidech na vozíÄku, kteří zase zaÄali chodit. Mnohdy je to natoÄeno i na kameru. Problém je v tom, že jen malé procento lidí, kteří používají invalidní vozík, je naprosto neschopno chůze. VÄ›tÅ¡ina z nich dokáže, byÅ¥ s námahou, ujít krátkou vzdálenost, například pár metrů. Když si toto uvÄ›domíme, pak se zázraÄnÄ› chodící invalida již nejeví tak zázraÄnÄ› – zvláštÄ› když pak zjistíme, že vozík stále používá.

 

Ano, alternativní medicína nám dává nadÄ›ji, a to zní dobÅ™e. Moderní medicína vÅ¡ak říká vÄ›ci tak, jak jsou, což je pro nemocného a pro jeho úspěšnou léÄbu mnohem důležitÄ›jší. Navíc její metody prokazatelnÄ› fungují.