Dec 23, 2023 - 0 Comments - Moto -

Jízda na motorce


Vždycky jsem si přála mít motorku. Jenomže jsem se dozvÄ›dÄ›la, že motorky jsou opravdu hodnÄ› drahé. Ale to bych nebyla já, abych potom si nevzala půjÄku a nepořídila si potom nÄ›jakou skvÄ›lou motorku. Jenomže co se nestalo? Byl Ätvrtek a já jsem mÄ›la v pátek s kamarádkou sraz v jedné mototechnÄ›. Byla to mototechna, kde si právÄ› lidé dávali sraz, když mÄ›li rádi motorky a mÄ›li doma motorky, aby tam mohli na motorce pÅ™ijet. JednoduÅ¡e bohužel jsem ale nabourala. A nabourala jsem opravdu vlastní hloupostí. Nevím, jak se to stalo. Já jsem asi pÅ™i rozjíždÄ›ní dala asi až moc plynu a věřte, že jsem se tak Å¡karedÄ› vybourala, že jsem byla potom ÄtyÅ™i dny v nemocnici.

ZaÄínala jsem se skůtrem.

MÄ›la jsem opravdu porouchané koleno a také kotník. Moje kamarádka z toho byla opravdu hodnÄ› neÅ¡Å¥astná, protože my jsme asi pÄ›t dní na to potom mÄ›ly jet na dvoudenní motorkářský sraz a také na motorkářský výlet. Řeknu vám, že pokud s motorkou neumíte dobÅ™e zacházet, tak potom také můžete dopadnout jako já. Můžete na nÄ›kolik dní skonÄit v nemocnici a tohle za to opravdu nestojí. Nejhorší je, když jste tÅ™eba nÄ›kde domluvení, že se s nÄ›kým sejdete a potom se s nimi nemůžete spojit a říct mu, že tÅ™eba vy tam nepÅ™ijedete, že se tÅ™eba stále nÄ›jaká rodinná situace, která je Å¡patná a nejde jinak vyÅ™eÅ¡it než tak, že vy zůstanete doma.

Motorky má mnoho lidí rádo.

Co se ale týká motorek, tak bych sama doporuÄovala, abyste si udÄ›lali opravdu poctivÄ› Å™idiÄské oprávnÄ›ní. Na motorku jsou totiž různé druhy Å™idiÄského oprávnÄ›ní. Jsou na ty úplnÄ› základní, tÅ™eba na skútr nebo babetu, a potom už jsou taky na těžké stroje, jako je tÅ™eba Kawasaki nebo Honda. Záleží na vás, pro co vy se rozhodnete a jakou motorku budete chtít. Jenom se hlavnÄ› nauÄte pořádnÄ› řídit a také pÅ™edpisy a nikdy nemachrujte, protože vÄ›tÅ¡inou lidé, když machrují na motorce, tak to dopadá vždycky vÄ›tÅ¡inou bohužel Å¡patnÄ›.