Apr 15, 2023 - 0 Comments - Zábava -

Zábava všude kolem


Zábava je pro každého ÄlovÄ›ka opravdu hodnÄ› důležitá, protože bez zábavy se ÄlovÄ›k nemůže bavit a také si neodpoÄine. Já si myslím, že kdyby ÄlovÄ›k nemohl se bavit, tak samozÅ™ejmÄ› také to bude mít opravdu negativní dopady na vzdÄ›lávání se a nebo také na zamÄ›stnání. Protože každý pracovník, který by nonstop jenom pracoval, tak si myslím, že jeho mozek by byl unavený a pÅ™epracovaný. VlastnÄ› potÅ™ebuje nÄ›jakou jinou aktivitu, jinou aktivitu, než jako je práce.

Děti se chtějí bavit vždycky.

SamozÅ™ejmÄ› že chápu, že spánek je také pro každého ÄlovÄ›ka velmi důležitý. Bez spánku by potom neÅ¡lo se vzdÄ›lávat nebo Äíst knihy a nebo také pracovat. Je to životnÄ› důležité. A spánek je tady od toho, aby právÄ› lidé si odpoÄinuli. Ale co také zábava, zábava? Ta také musí být, protože díky zábavÄ› ÄlovÄ›k pÅ™ijde na jiné myÅ¡lenky. Pochybuji, že bÄ›hem spánku právÄ› ÄlovÄ›k pÅ™ijde na jiné myÅ¡lenky. PrávÄ› se říká, že ÄlovÄ›k by mÄ›l chodit spát s Äistou hlavou. Tohle je logické a já tomu dávám za pravdu, a proto, abych mÄ›la vyÄiÅ¡tÄ›nou hlavu, tak se tÅ™eba kouknu veÄer na nÄ›jakou komedii a nebo se zahraji karty a nebo se zahraji také pexeso.

Hlavně děti chtějí zábavu.

ÄŒi úplnÄ› cokoliv, když u toho nebudu myslet na ty Å¡patné vÄ›ci. Nebo nebudu mít Äerné myÅ¡lenky. Nebavilo by mÄ› to, takže jsem ráda, že doma máme tak opravdu spoustu spoleÄenských her a nebo různé vtipné kazety s komediemi, na které se vždycky dívám, když jsem smutná a nebo potÅ™ebuji rozveselit. Vzpomínám si, když u sousedů právÄ› řádili zlodÄ›ji a vykradli je. MÄ›la jsem z toho opravdu veliký strach a mÄ›la jsem obavy, že zlodÄ›j půjdou potom také k nám. NaÅ¡tÄ›stí ale chytli, mÄ›la jsem ale Äerné myÅ¡lenky, takže jsem byla ráda, že jsme potom s přáteli mohli pořádat různé veÄírky, abychom si odpoÄinuli, abychom na to nemysleli. Potom jsem chodila spát. Sice moje hlava nebyla tak úplnÄ› Äistá a mÄ›la jsem Äerné myÅ¡lenky, ale už to bylo lepší, protože zábava uklidní.