May 24, 2023 - 0 Comments - Krása -

Sympatie člověka


HodnÄ› lidí si myslí, že tÅ™eba nÄ›kteří lidé si nechávají záležet jenom na kráse, že tÅ™eba nÄ›kdo také nÄ›koho zamÄ›stná jenom za úÄelem toho, že je krásný anebo že si jsou sympatiÄtí navzájem. Myslím si, že tohle není, ale tak úplnÄ› pravda, vždyÅ¥ pÅ™ece, i kdybyste byli nejkrásnÄ›jší na svÄ›tÄ› a byli miss svÄ›ta a nemÄ›li byste žádné vzdÄ›lání a také praxi, tak pochybuji, že by vás tÅ™eba vzali dÄ›lat lékaÅ™e anebo tÅ™eba nÄ›jakou hlavní úÄetní. Dokonce i na kováře, anebo na nÄ›jakého Å™emeslníka musíte mít nÄ›jakou aprobaci, nÄ›jaké speciální vzdÄ›lání, že tohle umíte. Je logické, že tÅ™eba kovář nepůjde dÄ›lat instalatérské práce a tohle platí samozÅ™ejmÄ› také naopak.

Krása a sympatie se sebou souvisí.

Anebo že žena, která vystuduje kuchaÅ™inu, že nepůjde dÄ›lat automechanika, tady tohle je naprosto logické. Takže si nemyslím, že by krása v tomhle ohledu nemÄ›la také nÄ›jaké výhody. SamozÅ™ejmÄ› ano, nÄ›které sympatie tam samozÅ™ejmÄ› nÄ›kdy jsou. SlyÅ¡ela jsem, že nÄ›kdy dokonce také ÄlovÄ›k může být tomu druhému ÄlovÄ›ku tak extrémnÄ› nesympatický, že ho tÅ™eba může nenávidÄ›t i bez toho, aniž by se tÅ™eba nÄ›kdy pÅ™edtím vidÄ›li nebo aby se pohádali, nebo aby spolu prohodili jenom nÄ›jaké slovo. JednoduÅ¡e, prostÄ› ty sympatie tam jsou takové divné a divoké, že se ti dva lidé prostÄ› nesnesou anebo jenom jeden ÄlovÄ›k toho druhého, že tÅ™eba ten druhý ÄlovÄ›k ani nemusí vÄ›dÄ›t, že je nÄ›komu opravdu hodnÄ› nesympatický.

OÄi jsou oknem do duÅ¡e.

Řeknu vám, že mÄ› se tohle také stalo. Ne, že by ten ÄlovÄ›k byl nÄ›jak Å¡karedý, tohle tedy vůbec ne. Ale bohužel ten ÄlovÄ›k mi byl tak extra nesympatický, že jsem nemohla vystát jeho přítomnost. Opravdu hodnÄ› mÄ› to vadilo. Nejhorší na tom také bylo, že právÄ› on k nám chodil tak jednou za deset dní na návÅ¡tÄ›vu a pokaždé, když jsem zrovna byla doma, tak jsem ho musela jít pÅ™ivítat a tÅ™eba si s ním popovídat. Jenom, aby se neÅ™eklo. Bylo to pro mÄ› docela složité, protože mÄ› už jenom ten obliÄej tak vadil, že jsem ho nemohla ani vidÄ›t. Tady si myslím v tomhle případÄ›, že krása asi má vážnÄ› nÄ›co do sebe, i když ten muž nebyl Å¡karedý, byl docela krásný, ale jednoznaÄnÄ› mi straÅ¡nÄ› moc vadil.