Apr 30, 2023 - 0 Comments - Zdraví -

Štěstí a zdraví!


PÅ™ichází nový rok 2024, a proto si se svými nejbližšími doma v kruhu rodinném, také s kolegy v práci a s přáteli v tyto dny pÅ™ipíjíme Å¡ampaňským nebo vínem hlavnÄ› na Å¡tÄ›stí, zdraví, lásku, úspÄ›ch a další naÅ¡e tužby a přání. Zdaleka to nejsou jen prázdná slova a fráze. Mnozí z nás již vÄ›dí. Martina týden pÅ™ed Vánocemi onemocnÄ›la nÄ›jakou chÅ™ipkou. Nejhorší vÅ¡ak vedle typického kaÅ¡le, rýmy, horeÄky, bolení hlavy a krku byla ztráta Äichu. Možná je to covid, pomyslela si. Taková kovová pachuÅ¥ v ústech, která jako by kovovým klíÄem nemilosrdnÄ› uzamkla chuÅ¥ pÅ™ed Äichem, aby radost a potěšení z dobrého jídla nebyly dokonalé.

novoroÄní přípitek

PevnÄ› ale věřila a doufala, že se jí Äich urÄitÄ› navrátí, když jí její přítel AleÅ¡ koupí v obchodÄ› její oblíbené obložené chlebíÄky. Ona sama si je tak dokonale udÄ›lat nedokázala, i když se o to nÄ›kolikrát pokouÅ¡ela. Její pocit strachu z úplné ztráty Äichu byl tak veliký, že se Martina bála použít na zkouÅ¡ku i svůj parfém. StaÄilo jen otevřít skříň, kde ona sklenÄ›ná ozdobná nádobka stála na poliÄce. Co kdyby vůni necítila? To by pak bylo úplnÄ› jisté a straÅ¡né – definitivní! Ne, to pokouÅ¡et nebude, chce mít alespoň nÄ›jakou nadÄ›ji, že je to jen na chvíli způsobené rýmou a tou virózou.

svařené víno

Když se jí pak asi po tÅ™ech dlouhých dnech nejistoty zaÄal koneÄnÄ› Äich postupnÄ› navracet, uvÄ›domovala si to veliké Å¡tÄ›stí, že znovu zaÄíná cítit nejrůznÄ›jší vůnÄ› a pachy, které jí stejnÄ› jako zrak, chuÅ¥, hmat a sluch pomáhají v životÄ› se dobÅ™e a spokojenÄ› orientovat a žít. Kdo nezažil, nepochopí. U vánoÄního stromku si tento vzácný dar Äichu užívala jak s obloženými chlebíÄky, teplými douÅ¡ky lahodného svaÅ™eného Äerveného vína se skoÅ™icí, badyánem, pomeranÄem a hÅ™ebíÄkem, kousky nejrůznÄ›jšího cukroví, tak i s voňavými balíÄky kosmetiky, které dostala jako další dárky k Vánocům. Tedy v novém roce hlavnÄ› hodnÄ› Å¡tÄ›stí a zdraví!