Dec 17, 2023 - 0 Comments - Podnikání -

Počítač a vzdělávání? Ano, jde to!


Možná na tom nejsou tak všichni lidé v důchodovém věku, ale je nutné říct, že jen malé množství seniorů nejspíš skutečně rozumí tomu, co to ten jejich vnuk na tom počítači pořád dělá, a proč raději nejde s kamarády ven tak, jako to v dětství dělali oni. Počítače dnešní děti provází často už od chvíle, kdy nastoupí na základní školu a v procesu vzdělávání na všech možných stupních a úrovních si v posledních letech začínají pevné držet své místo. A i ony nám toho mohou mnoho předat, pokud se je naučíme v rozumné míře využívat. Už od prvního stupně základní školy žáci mnohdy musí doma vypracovávat referáty na témata, o kterých ani jejich rodiče většinou neví vše.

Pracovní stůl

Právě tehdy přichází na řadu mimo hodiny informatiky první seznámení s počítačem, protože je nutné na internetu vyhledat to, co v dnešní době již v knihovně běžné domácnosti chybí. Druhý stupeň základních škol přidá hodiny informatiky již prakticky všem a množství úkolů, k jejichž vypracování je potřeba spolupráce s internetem se obvykle zvyšuje. Na dalším stupni vzdělávání v podobě středních škol vždy záleží na typu oboru, který si žák vybere, většinou se ale zcela práci s počítačem nevyhne nikdo. Zvláště na gymnáziích se počítač využívá nejen v hodinách informatiky, ale i pro tvorbu seminárních prací, prezentací nebo maturitních otázek.

Notebook diář čas

Po úspěšném ukončení střední školy kroky mnoha směřují na pracovní trh, kde se už dnes mnoho pozic bez základů práce s počítačem jen těžko obejde. A na chodbách univerzit a v ulicích větších měst není vůbec těžké potkat studenty s brašnou na notebook. Vzdělání pomocí počítače se nás ale může držet po celý život. Co třeba různé online kurzy například data science kurz nebo celoživotní vzdělávání? I tady to bez počítače nepůjde, a proto byste si na práci s ním možná měli zvyknout, dokud na to ještě je dostatek času. Poté třeba nebudete tolik zaskočeni.