Dec 25, 2023 - 0 Comments - Elektro -

Máte doma závisláky?


Elektro je velice diskutovaným tématem za posledních pár let. Co si pod tímto slovem můžeme pÅ™edstavit? Je toho spousta, a proto se na to pojÄme podívat. Do této skupiny mohou spadat nejenom klasické spotÅ™ebiÄe, které máme doma jako jsou například: lednice, mrazák, mikrovlnná trouba apod. Kolik elektra se ve vaší domácnosti nachází? Je toho málo nebo jste také zahlceni tÄ›mito vymoženostmi? Každý snad máme chytrý telefon, poté pÅ™ijde na Å™adu jeÅ¡tÄ› pc, notebook, tablet a už se v tom trochu zaÄínáme ztrácet, protože nám najednou pÅ™ijde možná zbyteÄné to, že polovinu vÄ›cí ani tolik nepoužíváme, jak bychom chtÄ›li. PotÅ™ebují vaÅ¡i dÄ›ti nutnÄ› tablet nebo je to jen pro vás usnadnÄ›ní vaší práce?

muž

Ano mnohé maminky dají svým dÄ›tem do ruky tablet, kde sledují pohádky nebo mohou hrát hry a mají najednou Äas pro sebe. Nikdo je vÅ¡ak tolik soudit nechce, protože se také potÅ™ebují vÄ›novat sobÄ›, ale i domácnosti o kterou tak peÄují. Je to, ale pro nÄ› vhodné? Neustále blikající obrazovka, zhorÅ¡ený zrak nebo dítÄ› dokonce Å¡patnÄ› spí? Elektro smogu je kolem nás tolik, že si to ani neuvÄ›domujeme. A co takové migrény? Myslíte si, že to není tím, že jste tÄ›mito vymoženostmi pÅ™ehlceni?

notebook

Postupem Äasu, jak pÅ™ibývá vÄ›k a je na nás neustále v tomto nátlak a je to vÅ¡ude kolem nás, tak poté nevíme kam utéci. Pokud si navíc dáte jeden nebo dva dny volna od tÄ›chto vÄ›cí, vypnete je a udÄ›láte si rodinnou pohodu a zajedete si do přírody místa vysedávání u telefonu a dívání se videa, která vám ani nenosí peníze, ale jen ztrácíte váš drahocenný Äas, který tak můžete vÄ›novat nÄ›Äemu zcela jinému. Jakmile to uvidí vaÅ¡e dÄ›ti u vás, tak vás zaÄnou zcela jistÄ› napodobovat. Myslíte si, že zdravÄ›jší dÄ›ti budete mít vy nebo soused, který je neustále tahá ven a vÄ›nujete se jim? NaÅ¡i rodiÄe se s námi také nepárali a celé dny jsme byli venku a nemarodili jsme. NemÄ›li jsme alergie a spoustu dalšího, Äím trpí už malé dÄ›ti. ProÄ tedy zahazovat Äas nesmysly, které vám nic nepÅ™inášejí?