Dec 16, 2022 - 0 Comments - Moto -

Krásné motorky


Je to už opravdu hodnÄ› dávno, kdy jsem také vlastnila opravdu tu nejúžasnÄ›jší motorku. Jenomže nejhorší na tom bylo, že já jsem se na motorce už dvakrát vybourala, takže moji rodiÄe mi Å™ekli, že už na motorku nikdy nesednu, že dokud oni dva budou živi a zdraví, tak já na motorku už nikdy neusednu. SamozÅ™ejmÄ›, že je to pro mÄ› bylo velice těžké rozhodování a také velmi složitá a nároÄná situace, protože jsem chtÄ›la rodiÄe samozÅ™ejmÄ› poslechnout. Bylo mi teprve devatenáct let a bydlela jsem jeÅ¡tÄ› s rodiÄi a se svým starším bratrem. A bratr také velice rád jezdil na motorce, takže nakonec to dopadlo tak, že už jenom jezdil bratr na motorce a moje rodina se rozhodla, že prý já už na motorku nikdy neusednou pÅ™i mé hloupé druhé havárce.

Máte doma motorku?

Já jsem prý mÄ›la opravdu velmi namále, málem jsem se zlámala páteÅ™. Také jsem dva a půl mÄ›síce byla v nemocnici, kdy mÄ› dávali lékaÅ™i do kupy, protože jsem mÄ›la opravdu Å¡karedou havárku na motorce. Proto jsem si Å™ekla, že asi nebudu riskovat, ale abych se zase pÅ™iznala, tak na druhou stranu mÄ› motorky stále lákají. A také se pÅ™iznám, že závidím svému bratrovi, který může stále jezdit na motorce. ŘeknÄ›te mi, kdo by nezávidÄ›l, že máte koníÄka, jako opravdu jediného koníÄka, že vás opravdu nejvíce baví jezdit na motorce anebo tÅ™eba skákat na motorce pÅ™es nÄ›jaké paÅ™ezy?

Motorka je pro odvážné.

Anebo díry? A najednou to dÄ›lat nemůžete! Tak mi Å™eknÄ›te, co je snad horšího? Myslela jsem si, že je se mnou asi konec. SamozÅ™ejmÄ›, že jsem se bála, že jsem mÄ›la takhle Å¡karedý úraz a nebyl to jenom jednou. A tÄ›chto úrazů bylo více, jenomže rodiÄům jsem to tak vÅ¡echno neÅ™ekla. Myslím si, že lidé, kteří zažijí už nÄ›jakou havárii na motorce anebo v autÄ›, je to vlastnÄ› jedno. A kdekoliv jakoukoliv havárii, tak se potom už bojí. A rozhodují se, jestli vůbec jeÅ¡tÄ› budou řídit a nebo si sednou na motorku. Tohle je také můj případ a doufám, že vÅ¡echno se vyvine jenom v můj prospÄ›ch a vÅ¡e bude dobré.