Apr 30, 2023 - 0 Comments - Krása -

Krása všeho okolo


Co pro vás znamená krása? Myslíte si, že krása je pomíjivá a nebo stále trvá? Já si myslím, že tady je pravda opravdu na obou stranách, protože jsou lidé, kteří tÅ™eba na krásu ÄlovÄ›ka vůbec nehledí, ale když se nÄ›koho zeptám, co pro nÄ› krása znamená, tak oni si myslí, že ten, kdo je krásný, tak má také lepší uplatnÄ›ní v práci a má to v životÄ› jednodušší. Myslíte si, že je to pravda, že krásní lidé to mají v životÄ› jednodušší? Já si myslím, že tak docela ano, protože když to tak vezmu, tak vÄ›tÅ¡inou vÅ¡echny modelky jsou krásné. Tady jde vidÄ›t, že krása také se umí pÄ›knÄ› prodávat. A navíc se také pořádají pÅ™ece různé soutěže krásy.

Líbí se mi krásné růže.

A já si myslím, že kdyby žena nebyla krásná, tak by se samozÅ™ejmÄ› logicky nemohla vůbec zúÄastnit nÄ›které soutěže krásy. Proto je to velice Å¡koda, že tohle vůbec existuje, protože potom se krása opravdu měří na to, kdo je krásný a kdo není. Jenomže jsem zase opravdu nikde nevidÄ›la různé příÄky a nebo hodnocení, jak se vůbec krása kvalifikuje a nebo proÄ se to dÄ›lá? Proto jsem se také zeptala tÅ™eba své maminky. Jak to vidÄ›la ona, když byla mladá? Jak se to vÅ¡echno stalo a co to znamenalo krása?

Barevná krásná příroda.

Moje maminka říkala, že za její doby, kdy ona byla mladá, že lidé tak na krásu moc extra nekoukali, že lidé se spíše bavili, oni spíš mÄ›li za to, že kdo se dobÅ™e baví a je s ním sranda a je vtipný a je opravdu na pohodu, tak to pro nÄ› bylo vÄ›tší potěšení, než kdyby ÄlovÄ›k byl krásný a stále sedÄ›l jenom nÄ›kde v koutÄ›. Tohle je podle mého názoru pravda. Já sice také nejsem žádná modelka a žádná krásná princezna, ale zase jsem opravdu hodnÄ› sympatická a umím se bavit a jsem takový dobrosrdeÄný ÄlovÄ›k. Myslím si, že právÄ› dobrosrdeÄnost ÄlovÄ›ka dÄ›lá ÄlovÄ›ka krásným. Nebo co si myslíte vy o kráse? Myslíte si, že krása má nÄ›jaké definice? SamozÅ™ejmÄ›, že každý ÄlovÄ›k má svůj vkus na nÄ›co. Tohle je také krása, ale nemůžete nikomu nutit, aby se vÅ¡echno líbilo.