Nov 03, 2023 - 0 Comments - Podnikání -

Jak se připravit na stěhování firmy


Stěhování firem v Praze je proces poměrně běžný, protože mohou nastat různé okolnosti, které firemní subjekt donutí nebo vyzvou k přemístění pracoviště či sídla do prostor a prostředí, které lépe vyhovuje daným standardům, anebo se naopak firma musí uskromnit a ze svých požadavků alespoň dočasně slevit. Přestěhovat několik kanceláří nebo výrobní provoz ovšem vyžaduje v první řadě perfektní organizaci celé akce, a tomu by se také mělo podřídit vše ostatní.

organizační schůzka

Osobní schůzka s partnery – zástupci firmy by měli v poměrně značném předstihu, nejlépe šesti týdnů, kontaktovat stěhovací firmu a domluvit předběžnou schůzku na půdě firmy, aby bylo možno začít projednávat stěhovací postup. Pokud se stěhují tři kanceláře s osmi zaměstnanci, o nic zásadního nejde a stačí během hodiny domluvit vše potřebné, ale u stěhování tří pater administrativní budovy s kuchyňkami, posilovnou, relaxačním koutem, zasedací místností, školicím https://www.hornbach.cz/shop/Koupelnovy-nabytek-zrcadlove-skrinky-a-zrcadla/Koupelnova-zrcadla/S11607/seznam-zbozi.html centrem a dalšími prostorami v rozsahu osmdesáti kanceláří a dvou stovek zaměstnanců už to vyžaduje náročné organizační procedury.

vybavení kanceláře

Rozdělení úkolů – na informačních schůzkách se musí dohodnout kompetence a přidělení úkolů, kdo si co vezme na zodpovědnost. Kupříkladu stěhovací firma se postará o demontáž nábytku, ale balení vybavení kanceláří již budou provádět sami zaměstnanci. Důležité je také stanovit, zda si stěhovaný subjekt přeje od stěhováků nainstalovat některé vybavení, jako jsou police na knihy a květiny, garnýže, svítidla, zrcadla atp.

Stěhování v noci – některé firmy mohou poptávat provedení stěhovacího procesu přes noc, například kvůli utajení před konkurencí či pro urychlení celého procesu, kdy se mohou již další den ráno zaměstnanci v kancelářích postarat o vybalování věcí a přípravu nového pracoviště. Stěhování může být výhodné i pro stěhovací firmu, protože v noci je malý provoz na silnicích a auta pak zbytečně netrčí nikde v kolonách.